toggle menu Home
Toggle search

"L E D O" doo Podgorica

"L E D O" doo Podgorica

"L E D O" doo Podgorica - društvo za proizvodnju, promet roba i usluga;

Liješnje bb, 81000 Podgorica

PIB: 02126265

PDV Br.: 30/31-00011-3

Šifra djelatnosti: 4633

Telefon: CENTRALA: +382 20 404 700

 e-mail: ledo@ledo.co.me

LEDO u Crnoj Gori djeluje kao preduzeće matičnog preduzeća Ledo d.d. Zagreb, koje spada u veliku međunarodnu grupaciju koncerna Agrokor.

NAZIV FIRME «LEDO» d.o.o. PODGORICA
PUNI NAZIV FIRME

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,
PROMET ROBA I USLUGA
„LEDO“ D.O.O. PODGORICA

DIREKTOR DRUŠTVA MIOMIR MARKOVIC, dipl.ecc.
ADRESA SJEDIŠTA FIRME Liješnje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
ŠIFRA DJELATNOSTI 4633
NAZIV DJELATNOSTI Trgovina na veliko mliječnim proizvodima,
jajima i jestivim uljima i mastima
PDV BROJ 30/31-00011-3
PIB 227031530007
Devizni računi account nr. Hipotekarna banka AD
23250-420-1959
SWIFT: HBBAMEPGXXX
IBAN: ME25520420000019690050

Crnogorska Komercijalna Banka AD
2325011-02126265 
SWIFT: CKBCMEPG
IBAN: ME25510000000001359786
IBAN: BA 391610620000480906
BROJ RJEŠENJA O
UPISU FIRME U SUDSKI
REGISTAR
50020822
TELEFON 00 382 20 404-700
FAX 00 382 20 404-705
KONTAKT PRODAJA prodaja@ledo.co.me
KONTAKT MARKETING marketing@ledo.co.me
KONTAKT FINANSIJA finansije@ledo.co.me
ledo.hr